Nieuws

NL DOET

Vrouwen van Nu hebben op 9 maart de entree van de molen een flinke schoonmaakbeurt gegeven. De Westermolen en de Vrouwen van Nu deden mee met de landelijke actie van het Oranje fonds, NL DOET.

WESTERMOLEN 200 JAAR

In 2018 bestaat de Westermolen 200 jaar. In dit jaar vieren we dat uitgebreid. Zo verschijnt er eind februari een speciale krant waarin uitvoerig aandacht wordt besteed aan de Westermolen en dit jubileum. Alle programmadelen van het komende jaar staan in deze krant vermeld. De krant zal op verschillende plaatsen in onze gemeente liggen, die dan door het publiek mee genomen kan worden. Weer en met name wind spelen een belangrijke rol in het het leven van de molenaar. Bij zeer slecht weer of geen wind, kan de molenaar immers niet draaien. Onze eerste jubileumactie start in januari. Het is een voorproefje op alles wat nog komen gaat. Aan de muur van de Westermolen hangt een schoolbord in de vorm van een wolk. Hierop staat een weerspreuk geschreven. Elke veertien dagen een ander. Lezers worden gevraagd eventueel zelf een weer of molenspreuk op het bord te schrijven. De eerste spreuk luidt:

DANSEN DE MUGGEN IN JANUAAR DAN WORDT DE BOER EEN BEDELAAR.

We hopen op deze wijze veel nieuwe spreuken te verzamelen. Doet u mee?

 

Mac Sound

Zaterdag 19 maart 2016

Daar staan we dan. Op het punt om af te reizen naar Amersfoort. Na heel lang wachten mogen wij alle drie aldaar, in conferentie centrum de Eenhoorn, onze getuigschriften afhalen.

Zesentwintig mei 2015, waren wij al geslaagd voor het landelijk examen vrijwillig molenaar; Jan Makkinga, Henk Snijder (molen Massier) en ondergetekende. De Hollandsche Molen heeft de gewoonte de getuigschriften uit te reiken, op de algemene ledenvergadering.

Deze was dit jaar op negentien maart. Getuige van de uitreiking is onze instructeur Gerard Meijerink. Mede dankzij hem zijn wij uiteindelijk zover gekomen en heeft de Westermolen er twee gediplomeerde molenaars bij. Dankzij Henk Snijder wordt het team van molen Massier te Nieuwleusen uitgebreid met nog een volwaardige molenaar. Ruim twee jaar hebben wij geoefend op diverse molens, weer mede dankzij Gerard Meijerink. Ruim twee jaar ook, hebben wij met onze neus in de boeken gezeten om zicht te krijgen op het weer, de molenonderdelen en de veiligheid in en rond de molen. Doel van de opleiding is natuurlijk het draaiende houden van ons nationaal erfgoed: de molen.
Nog belangrijker is het, dat wij nu goed instaat zijn u als bezoeker rond te leiden op twee van de drie molens in de gemeente Dalfsen.

 

Mac Sound

En dat is zeven…

Landelijk gezien is er een groot tekort aan molenaars. Er zijn meer molens dan molenaars. In de gemeente Dalfsen kunnen we redelijk tevreden zijn over het aantal gediplomeerde molenaars. Maar net als op landelijk niveau is de “jonge aanwas” problematisch. De gemiddelde leeftijd van de molenaar op landelijk niveau is 54 jaar. Positief nieuws is dat er sinds 2006 een groei zit in de uitstroom van gediplomeerde molenaars van 30 procent (info. Het Gilde van Vrijwillige molenaars). Ook in de gemeente Dalfsen hebben wij molenaars met veel “levenservaring”. Ook de nieuwe aanwinst heeft veel levenservaring.

Het aantal molenaars op de Westermolen is nu van vijf naar zeven opgeklommen. Begin april haalde Jan Makkinga zijn diploma op de molen te Hoonhorst. Jan is geen onbekende in de molenwereld. Vroeger heeft hij als kind spelenderwijs kennis kunnen maken met het molenaarsvak van zijn vader. Dat neemt niet weg, dat ook Jan zich twee jaar lang heeft moeten inspannen om het diploma te halen. Een felicitatie waard.

Recent (eind mei) heeft ondergetekende ook zijn diploma gehaald. In Coevorden huis aan huis.nl was er een vooraankondiging van het af te nemen examen. Hierin lezen we tevens, dat ook Henk Snijder en Freddy Huzen van molen Massier opgingen voor het examen vrijwillig molenaar. Ook zij hebben hun diploma weten te behalen. Proficiat!

Coevorden - Hans Alberts, Henk Snijder en Freddy Huzen uit Dalfsen en Nieuwleusen doen dinsdag 26 mei examen voor molenaar bij molen De Arend in Coevorden .Het trio heeft inmiddels een pittige opleiding van zo’n twee jaar achter de rug en moeten zich op deze dag zowel theoretisch als praktisch bewijzen tegenover de examinatoren van vereniging De Hollandse Molen.

Ondanks hun zeer jeugdige uitstraling, zullen ook bovengenoemde molenaars niet zorgen voor een daling van de statistische leeftijd van de gemiddelde molenaar. Ik wil hier dan ook een heel graag een oproep doen aan jeugdige kandidaat molenaars. Twijfel niet langer en begin aan je opleiding! Vooral gedurende je opleiding leer je veel nieuwe mensen kennen, aangezien je verschillende molens gaat bezoeken. Ook is de opleiding breder dan je denkt. Het gaat niet alleen maar op de techniek, maar ook om kennis van het weer en veiligheid. Als molenaar geef je rondleidingen. Je komt op deze wijze ook weer in contact met allerlei interessante mensen. Vanaf de leeftijd van 16 jaar kun je beginnen met de opleiding. Kijk eens op de site van “Het Gilde van Vrijwillig molenaars” hoe je met de opleiding kunt beginnen. Of loop gewoon bij ons binnen!